ஷாங்காய், சீனா +86-13761020779(WhatsApp) [email protected]

வாடிக்கையாளர்கள்

முகப்பு / வாடிக்கையாளர்கள்

60+ நாடுகள், 1000+ வாடிக்கையாளர் தேர்வு

Our products are exported to many countries & areas, such as Korea,Pakistan,Thailand, Japan, Denmark, Russia, South Africa, Nigeria, The USA, Australia, Canada, and so on.Thenumber of customers is up to 1000.

சில வாடிக்கையாளர் வழக்கு காட்சிகள்